Valor social i Negoci Responsable

Com a empresa responsable que abraça els Objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU, busquem desbloquejar el valor social que crea impactes econòmics, ambientals i socials positius. La nostra determinació assegura el compliment del nostre paper de prestar serveis excepcionals, cada dia, per als nostres clients, la nostra gent, les comunitats a les quals donem suport i el món on vivim.

El nostre enfocament de valor social

Per tal de garantir el màxim impacte positiu, dividim els nostres compromisos de valor social en cinc pilars clau, que conformen el marc de valor social de l’organització.

Promovem activament les habilitats i les oportunitats de feina per a tothom. Ajudem a trobar noves feines a persones amb capacitats especials, víctimes de violència de gènere i de terrorisme, entre d’altres. Oferim una àmplia varietat d’aprenentatges, per la qual cosa donem suport a la nostra comunitat diversa o col·laborem per crear opcions d’ocupació per a grups subrepresentats. Busquem en tot moment oferir oportunitats que enriqueixin la vida de les persones.

Comptem amb una cadena de subministrament responsable que està formada en valor social i compromesa en la creació d’impactes socials positius en totes les àrees de negoci. Gràcies a la nostra associació amb Social Enterprise UK, donem suport, sempre que podem, a petites i mitjanes empreses i organitzacions voluntàries, comunitàries i empreses socials.

Som una part activa de les comunitats en les quals treballem. Alhora que ens esforcem per complir els compromisos de valor social que ens hem proposat, també ajudem els nostres clients a complir els seus. Ens prenem seriosament els compromisos que assumim, fem un seguiment dels beneficis i busquem millorar sempre que puguem. També ens comprometem a ajudar a crear comunitats més segures per als nostres clients i veïns.

Comprem de manera responsable, protegim activament el medi ambient i creem solucions sostenibles a llarg termini. El canvi climàtic és el desafiament més gran per a la humanitat, i creiem que és clau que la nostra gent comprengui l’impacte ambiental de les nostres accions. La sostenibilitat és part integral de les nostres operacions. Per això, comptem amb un Pla de Gestió de la Sostenibilitat que ens compara amb els estàndards dels nostres clients i els nostres.

Mitie Integra té un compromís de “Pla Zero”, que consisteix a assolir zero emissions de carboni iguals el 2025.

El “Pla Zero” se centra en tres pilars clau, que engloben les àrees principals d’impacte ambiental per al nostre negoci, amb objectius específics per a:

  • Eliminar les emissions de carboni de l’energia i el transport.
  • Erradicar els residus no sostenibles.
  • Millorar els edificis ineficients per complir els més alts estàndards ambientals.

Promovem noves idees i trobem solucions innovadores a vells problemes mitjançant el desplegament de la nostra tecnologia moderna, desenvolupada juntament amb els nostres clients i les comunitats. També ens comprometem a trobar noves maneres de generar valor social a través de la innovació i noves idees.