Equip de Mitie Integra

L’equip de Mitie Integra compta amb una formació especialitzada en l’àmbit psicològic, social i de recursos humans, i és competent per proporcionar una atenció interdisciplinària a cada treballador amb discapacitat per garantir la incorporació sostenible al seu lloc de treball, afavorint la seva inclusió i participació plena a la societat en igualtat de condicions. Disposa del coneixement tècnic per detectar i emetre una valoració sobre les adaptacions necessàries i els ajustaments que els treballadors amb discapacitat necessitin sense ometre les seves habilitats i competències professionals.

L’aplicació dels Plans Ajust Personal i Social sempre és personalitzada; els suports i els acompanyaments es duen a terme de manera individualitzada perseguint la total independència del treballador en el seu lloc de treball, la plena integració a la plantilla i el benestar personal.

Ruth Trabal

Gerent de Mitie Integra

Aldana Jurquiza

Tècnica d’ajustament de
Mitie Integra

Alba

Tècnica d’ajustament de
Mitie Integra

Alba

Alba

Irina

Tècnica d’ajustament de
Mitie Integra

Paulina

Administrativa de
Mitie Integra

Valeria

Tècnica d’ajustament de
Mitie Integra

Marta

Administrativa de
Mitie Integra